نگاهی به یک فایل info

شما اینجا هستید

فایل های دروپالی در پوشه قالب ها جای می گیرد. قالب های دانلودی باید در پوشه Sites/all/themes سایت شما قرار گیرند. هر قالب شامل یک پوشه است که حاوی تمام فایل های آن است. فایل مهم در این قسمت فایل info است. این فایل شامل نام قالب است به عنوان مثال فایل info قالب Garland همان Garland.info است. هر فایل info شامل خلاصه ای از قالب مربوطه است. قسمتی که شما باید تغییر دهید همان فایل های CSS است.
برخی قالب های دروپالی برای شخصی شدن و تغییرات فراوان طراحی شده اند. یکی از این نمونه ها Zen است که با توصیه های گام به گام به شما کمک می کند به نمای دلخواه خود برسید.

نگاهی به Garland
اینجا گارلند Garland.info را بررسی می کنیم. اگر آن را با لیست قالب های دروپالی مقایسه کنید توضیحات آن صفحه را می توانید مشاهده کنید. دو فایل CSS در این لیست قرار گرفته اند: style.css به عنوان پیش فرض استفاده می شود و print.css برای رسانه های نوشتاری مورد استفاده قرار می گیرد. (نوع رسانه نکته کلیدی است که در قسمت اول براکت ها مشخص است.) به صورت پیش فرض یک فایل به اسم style.css فایلی است که مورد استفاده قرار می گیرد ولی می توانید نام آن را تغییر داده به جای دیگری در سیستم منتقل کنید. چند سطر اول فایل با شناسه، نام، توضیحات و اطلاعات نسخه نیازی به تغییر ندارند و همچنین سطرهای پایانی که به طور اتوماتیک توسط Script بسته بندی دروپال اضافه شده اند. قسمتی که می توانید تغییر دهید سطرهای میانی است:
name = Garland
description = A multi-column theme which can be configured to modify colors and switch between fixed and fluid width layouts.
package = Core
version = VERSION
core = 7.x
stylesheets[all][] = style.css
stylesheets[print][] = print.css
settings[garland_width] = fluid
; Information added by Drupal.org packaging script on 2014-11-19
version = "7.34"
project = "drupal"
datestamp = "1416429488"

اگر می خواهید فایل CSS قالب گارلند را تغییر دهید:

تغییر یک فایل CSS
ابتدا باید فایل هایی که می خواهید تغییر دهید را مشخص کنید. ممکن است با متغیرهای فایل هایی با مارک rtl مواجه شوید. این متغیرهای CSS برای script های راست به چپ مورد استفاده قرار می گیرند.
1 . به دلایل امنیتی بهتر است ابتدا کپی تمام پوشه قالب را به یک مکان مخصوص از سایت برای کپی پشتیبان منتقل کنید.
2 . فایل CSS ی که باید تغییر دهید را مشخص کنید. کپی از فایل تهیه کنید و نام جدیدی برای آن انتخاب کنید. اگر نام آن style.css است باید نام جدید mysite.css باشد. تغییرات لازم را اعمال کرده فایل CSS را ذخیره کنید.
3 . فایل info قالب را باز کنید و سطر style sheet هایی که می خواهید تغییر دهید را مشخص کنید. نام style sheet را به mysite.css تغییر دهید.
4 . فایل info را ذخیره کنید.
5 . به بخش (admin/config/development/performance) مراجعه کنید. روی گزینه حذف تمامی حافظه نهان کلیک کنید. روی گزینه ذخیره پیکربندی کلیک کنید.
6 . سایت خود ار چک کنید.