کاربرد هوک ها

شما اینجا هستید

هوک های (ماژول دروپال) دروپال چیزی شبیه تنگراه ها هستند. در لحظات مشخص، مثل زمانی که محتوای سایت برای مطالعه، ذخیره یا حذف شدن آماده می شود یا زمانی که یک کاربر وارد سایت شده یا خارج می شود، دروپال ماژول ها را چک می کند (شامل همه ماژول هاکه نصب کرده اید).بنابراین یک ماژول می تواند نحوه نمایش داده یا ورود و خروج کاربر را تغییر دهد. اجرای این هوک ها توسط کدنویسی برای هر ماژول میسر می شود. البته تمام هوک ها را نمی توان در تمام ماژول ها اجرا کرد. هر هوک در دروپال، ترکیب خاص خود را داراست و به نام ماژول مخصوص خود نامیده می شود. به عنوان مثال هوکی که به هنگام مشاهده گره (یک محتوا) به کارمی رود طبق جدول پایین تعریف می شود.

جدول

نسخه های جدید دروپال چطور کار می کنند؟
مثال مطرح شده در جدول بالا فرآیند اجرای یک نسخه جدید دروپال را نشان می دهد. گاهی سازندگان طرح مجبور هستند شیوه رمزنویسی خود را تغییر دهند تا هسته دروپال را تغییر دهند. به عنوان مثال در اینجا پارامتر دوم در hook_view از یک شاخص درست / غلط برای teaser$ در دروپال ۶ به یک پارامتر منعطف تر تبدیل می شود: build_mode$ که می تواند ارزش های full،teaser یا غیره را دردروپال ٧ به همراه داشته باشد. چنین تغییراتی در هر نسخه اتفاق نمی افتد اما به هرحال گاهی لازم است چنین تغییرات داخلی ساختاری در توسعه بلند مدت دروپال اتفاق بیفتد. در بخشی از توسعه دروپال به نسخه ای جدید، رمزنویسی به بن بست می رسد و سازندگان طرح تغییرات لازم را اعمال می کنند تا به نسخه جدیدتر برسند (معمولا نیازی به اعمال تغییرات نیست). به همین خاطر است که طرح های هرنسخه با وقفه زمانی پس از انتشار نسخه جدید دروپال، در اختیارکاربران قرار می گیرد.

ساختار فایل دروپالی
درکل عملکرد دروپال در گرو ترکیب index.php و .htaccess است. به همین دلیل فایل ها باید در جای خود قرار گیرند. اگر شما به منظور توسعه ساختار فایل به جابجایی آنها بپردازید، این ساختار محکم را نابود کرده اید.
ساختار فایل به شما اجازه می دهد تا حد زیادی در قالب ساختار دروپال به بهینه سازی بپردازید و قبل از نصب هر ابزاری باید به این نکته توجه کنید. تصویر زیر ساختار پایه ای یک پوشه دروپال را نشان می دهد. شما می توانید فایل index.php را مشاهده کنید اما .htaccess . پنهان شده است. شما باید به دو پوشه توجه کنید: ماژول ها و تم ها.

تصویر2-9

معمولا کاربران علاقه دارند تم ها و ماژول ها را‌ در پوشه مربوط به خود دانلود کنند. اما باید به پوشه sites‌ در تصویر پایین توجه کنید که در آن یک پوشه all وجود دارد که حاوی پوشه های ماژول ها و تم های خود است. این پوشه ها محل قرار گیری ماژول های‌ دانلود شده شما هستند. بنابراین پوشه اصلی ماژول ها تنها حاوی ماژول هایی است که توسط خود دروپال دانلود شده اند و ماژول ها‌ی دانلود شده توسط شما باید در جایی دیگر (پوشه خود) قرار گیرند. بدین ترتیب نگه داری سیستم و به روزکردن آن هم آسان تر می شود.

تصویر2-10

همچنین شما می توانید به پوشه Sites ، پوشه های بیشتری اضافه کنید.