منابع شخص ثالث

شما اینجا هستید

این صفحه به شما نشان میدهد که شماره هایی که در نسخه های انتشار داده دروپال وجود دارند چه هستند.
متاسفانه اطلاعات این صفحه در حال حاضر تکمیل نشده است.
اما شما میتوانید نسخه انگلیسی همین راهنما را در لینک زیر مشاهده نمایید:
https://www.drupal.org/node/467026