مفاهیم دروپال

شما اینجا هستید

قبل از نصب و استفاده از دروپال بهترین راه این است که توضیحی کلی درباره اینکه دروپال چیست و چگونه کار میکند به شما ارائه دهیم.
این کار کمک میکند تا شما درک بهتری از دروپال داشته باشید و بفهمید که آیا دروپال برای پروژه شما گزینه مناسبی می باشد یا خیر.
این زمان گذاشتن های کوچک برای فهم دروپال که در پیش روی شماست ، میتواند در دراز مدت منجر به تجربه و نتایج مطلوبی برای شما باشد.