شما اینجا هستید

از هم اكنون براي شركت در جلسه دروپال كوپنهاگ ثبت نام نماييد.

سازمان دروپال اروپا بهمراه جامعه دروپال دانمارك از تمامي علاقمندان دعوت به ثبت نام براي جلسه دروپال كوپنهاگ مينمايد. اين همايش در مركز مشهور جهاني بلا از تاريخ 27-23 آگوست برگزار خواهد شد.
از 21 آوريل بمدت 3 روز متوالي، علاقمندان ميتوانند با قيمت 249 يورو از جامعه دروپال بليط تهيه نمايند.
با ثبت نام درنخستين روز شما اولين رديفها را براي خود انتخاب ميكنيد.
كوپنهاگ شهري تاريخي و زيبا، با رسم و رسومات جالب وغذاهايي بسيار عالي و متنوع است.
دروپال در حال سازمند كردن قيمت هتل هاي شبانه روزي و مهمانيهايي كه براي علاقمندان ترتيب داده است ميباشد.
قيمت بليطها در روز 22 آوريل به 279 يورو خواهد رسيد.
جامعه دروپال كوپنهاگ سعي در بهتر ساختن جلساتي مفيد و مفرح براي شما علاقمندان دروپال است.

تصویر: